Μέλη της "ΔΩΔΩΝΗΣ" συμμετείχαν σε κινηματογραφικά γυρίσματα για τις ανάγκες της παράστασης "ΤΟ ΜΥΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΦΩΚΗΣ".