Η εκμάθηση των κοινωνικών χορών προσφέρει μια καλύτερη γνωριμία με το σώμα μας, ενώ παράλληλα γυμναζόμαστε ευχάριστα χωρίς κόπο. Κινούμε όλα τα μέλη του σώματός μας με αρμονία και χάρη, καθώς με τον καιρό οι γνώριμοι ρυθμοί της μουσικής εξοικειώνονται με την ακουστική μας και τις κινητικές μας ικανότητες.

Αναμφισβήτητα είναι πάρα πολλά αυτά που κερδίζουμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους συγκεκριμένους χορούς. Κοινωνικότητα και διασκέδαση, ξεκούραση και μείωση του άγχους, φυγή από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινής ζωής και φυσικά, γνώση του χορού από ερασιτεχνικό ως και επαγγελματικό επίπεδο μπορείτε να αποκτήσετε στα τμήματα που έχουμε δημιουργήσει.