Μία από τις πρώτες δραστηριότητες της ΔΩΔΩΝΗΣ είναι ο χορός.

Έχουμε δημιουργήσει τμήματα εκμάθησης ελληνικών χορών για όλες τις ηλικίες και για κάθε επίπεδο γνώσης και σκοπεύουμε στην προβολή και διάδοση της ιστορίας των παραδοσιακών μας χορών.

Είναι ο τομέας που αναλύει τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν οι παραδοσιακοί μας χοροί και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται, όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, ο γεωφυσικός χαρακτήρας, το πολιτισμικό επίπεδο, οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες.

Όλα αυτά αναμφισβήτητα αποτελούν στοιχεία που μορφοποιούν την καθημερινή ζωή και την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων. Μέσα από τη διδασκαλία των ελληνικών χορών παρουσιάζονται το μέτρο και η αρμονία, ο ρυθμός και η κίνηση, η ωραιότητα και η χάρη, η συνύπαρξη και η συνεργασία σώματος και σκέψης, στοιχεία που συνθέτουν τους ελληνικούς χορούς και είναι αυτά που τους εξυψώνουν σε ένα ανώτερο πολιτισμικό επίπεδο.