Ο χορός έχει τη δυνατότητα να γεφυρώνει πολιτισμούς, να φέρνει πιο κοντά άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, να ζωντανεύει παλιές μουσικές παραδόσεις και να ενσωματώνει νέα πολιτιστικά στοιχεία δημιουργώντας νέα είδη χορών.

Μέλημά μας ήταν να συμπεριλάβουμε στις δραστηριότητές μας και άλλα είδη χορού, οπότε και δημιουργήσαμε τμήματα χορού jazz, hip hop και σύγχρονου για παιδιά και ενήλικες.