Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.

Στη Δωδώνη στο πλαίσιο των επιμορφωτικών της προγραμμάτων ασχολούμαστε με:

Ελληνικούς χορούς

Κοινωνικούς χορούς

Διάφορα είδη χορού