Έργο της ομάδας αυτής είναι η περιήγηση σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, η εξέταση, καταγραφή και ταξινόμηση των πολιτιστικών στοιχείων τους και ο εντοπισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Η λαογραφική έρευνα που επιχειρείται, σκοπό είχε να καταδείξει τα ιδιαίτερα πολιτιστικά αποτυπώματα παλαιότερων εκφραστικών μέσων και μοντέλων διαβίωσης που εξακολουθούν και, ως ένας προστατευτικός μανδύας, επενδύουν τη σύγχρονη κοινωνία. Το αποτέλεσμα της επισταμένης και σε πολλούς άξονες διαβαθμισμένης έρευνας που γίνεται χάρη στο μεράκι των μελών της ομάδας και στο ζήλο που δείχνουν οι ντόπιοι, πιστοποιεί την ιστορική ενότητα όλων των επιμέρους φυλετικών ομάδων που απαρτίζουν το κάθε χωριό και τη διάθεσή τους να φυλάξουν - ασυνείδητα έστω - το "κατά παράδοση".