Ωστόσο η ΔΩΔΩΝΗ φροντίζει και για την πνευματική καλλιέργεια των μελών της. Συμμετέχει και διοργανώνει ομιλίες, ημερίδες και σεμινάρια με ποικίλα θέματα, που προσφέρουν στα μέλη της αρκετές νέες γνώσεις.

Παράλληλα έχει δημιουργήσει ομάδες έρευνας & εργασίας ποικίλων θεματικών ενοτήτων.

Μία από αυτές είναι και η Ομάδα Λαογραφικής Έρευνας.