Η μουσική ως τέχνη, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις. Μέσο μετάδοσης είναι τα μουσικά όργανα.

Η εκμάθηση μουσικών οργάνων λοιπόν είναι ένας ακόμη τομέας της παράδοσής μας που δεν μας αφήνει αδιάφορους.

Στα ατομικά μαθήματα που γίνονται, ο συνδυασμός σωστής εκμάθησης και μελέτης μπορούν να σας γνωρίσουν τη χρήση των μουσικών οργάνων και εκτός από μέσο ψυχαγωγίας να γίνουν ταυτόχρονα και μέσο δημιουργίας στα χέρια όποιου το  επιθυμεί.