Για τα μέλη μικρότερης ηλικίας η ΔΩΔΩΝΗ έχει δημιουργήσει το Θεατρικό παιχνίδι που σκοπό έχει μέσα από θεατρικά παιχνίδια και ζωντανό αυθόρμητο θέατρο να αναπτύξει την φαντασία και την συνεργασία μεταξύ των μελών που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα και συνάμα να γνωρίσουν όλα όσα μπορεί να προσφέρει το θέατρο στον άνθρωπο.