Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και του χορού.

Το θέατρο μπορεί να έχει διάφορες μορφές.

Ο φορέας μας έχει αναπτύξει:

Θεατρικό Εργαστήρι

Θεατρικό Παιχνίδι