Με σκοπό να κάνουμε γνωστές τις προσπάθειες και επιτυχίες μας στους φίλους που μας πλαισιώνουν, αποφασίσαμε όλοι οι συνεργάτες την έκδοση ενός μηνιαίου εντύπου με τον τίτλο ΔΩΔΩΝΗ, όπου αναφέρονται όλες οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις μας, ενώ φιλοξενούνται ποικίλα θέματα.

Εκτός από την έκδοση του περιοδικού μας "ΔΩΔΩΝΗ voice" κατά καιρούς προβαίνουμε στην έκδοση και άλλων εντύπων -ενημερωτικών ή επιμορφωτικών- ενώ δεν αποκλείουμε και την έκδοση κάποιου βιβλίου στο μέλλον.