Με σκοπό να κάνουμε γνωστές τις προσπάθειες και επιτυχίες μας στους φίλους που μας πλαισιώνουν, όλοι οι συνεργάτες αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση ενός μηνιαίου εντύπου με τον τίτλο "ΔΩΔΩΝΗ", όπου αναφέρονται όλες οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις μας και φιλοξενούνται θέματα με ποικίλο ενδιαφέρον.

Εκτός από την έκδοση του περιοδικού μας "ΔΩΔΩΝΗ voice" κατά καιρούς προβαίνουμε στην έκδοση και άλλων εντύπων-ενημερωτικών ή επιμορφωτικών. Ωστόσο δεν αποκλείουμε και την έκδοση κάποιου βιβλίου στο μέλλον.