Όλοι οι λαοί με ιστορία έχουν να παρουσιάσουν δημιουργήματα λαϊκής τέχνης ή παράδοσης, όπως πολύ συχνά ακούγεται ο όρος.

Η λαϊκή τέχνη αντικατοπτρίζει και συγκεντρώνει όχι μόνο το παρόν, αλλά και το παρελθόν της ομαδικής έκφρασης του καλλιτεχνικού πλούτου μιας χώρας.

Η ελληνική λαϊκή τέχνη, λόγω της γεωγραφικής θέσης της πατρίδας μας, δέχτηκε την επίδραση Ανατολής και Δύσης. Με την ελληνική λαϊκή τέχνη συγγενεύει κι αυτή των βαλκανικών λαών, που διατηρεί βέβαια τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική και παρουσιάζει δείγματα σε πολλούς τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η ξυλουργική, η ξυλογλυπτική, η λιθογλυπτική, η σιδηρουργική, η μεταλλοτεχνία, η κεραμική, η ζωγραφική καθώς και στους κλάδους της χειροτεχνίας και της διακοσμητικής, όπως υφαντική, κεντητική, αργυροχοΐα –αργυροχρυσοχοΐα κ.α.