Όλοι οι λαοί με ιστορία έχουν να παρουσιάσουν δημιουργήματα λαϊκής τέχνης ή παράδοσης, όπως πολύ συχνά ακούγεται ο όρος.

Η λαϊκή τέχνη αντικατοπτρίζει και συγκεντρώνει όχι μόνο το παρόν, αλλά και το παρελθόν της ομαδικής έκφρασης του καλλιτεχνικού πλούτου μιας χώρας.

Η ελληνική λαϊκή τέχνη, λόγω της γεωγραφικής θέσης της πατρίδας μας, δέχτηκε την επίδραση Ανατολής και Δύσης. Με την ελληνική λαϊκή τέχνη συγγενεύει κι αυτή των βαλκανικών λαών, η οποία διατηρεί βέβαια τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική και παρουσιάζει δείγματα σε πολλούς τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η ξυλουργική, η ξυλογλυπτική, η λιθογλυπτική, η σιδηρουργική, η μεταλλοτεχνία, η κεραμική, η ζωγραφική καθώς και στους κλάδους της χειροτεχνίας και της διακοσμητικής, όπως υφαντική, κεντητική, αργυροχοΐα –αργυροχρυσοχοΐα κ.α.