Ως γραφικές τέχνες εννοούμε τις διαδικασίες με τις οποίες γίνεται η παραγωγή εκτυπώσεων. Περιλαμβάνουν την τέχνη της λιθογραφίας, της μεταξοτυπίας και της βιβλιοδεσίας.

Η γραφική τέχνη, με την παραδοσιακή έννοια του όρου, είναι μια καλλιτεχνική διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ή κειμένου με τη βοήθεια κάποιου μέσου με το οποίο μεταφέρουμε (τυπώνουμε) μια εικόνα ή ένα κείμενο πάνω σε κάποιο υλικό (όπως χαρτί), δημιουργώντας έτσι μια καλλιτεχνική έκφραση.