Μία ακόμη από τις δραστηριότητες που επιθυμούμε να αναπτύξουμε είναι το Εικαστικό Εργαστήρι όπου άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, όπως:

Λαϊκή Τέχνη

Ζωγραφική

Φωτογραφία

Σκηνογραφία

Ενδυματολογία

Γραφικές τέχνες