Στην πορεία του χρόνου κατορθώσαμε και συγκεντρώσαμε όλα τα παραδοσιακά αντικείμενα που είχαμε συλλέξει και θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε, τα οποία εκθέσαμε μόνιμα σε μια αίθουσα με την επωνυμία «Αίθουσα Λαογραφίας», προβάλλοντας μ' αυτό τον τρόπο την παράδοσή μας.

Ο πρωτότυπος αυτός μουσειακός χώρος λειτούργησε έως το 2002 στον πρώτο όροφο του νεοκλασικού κτηρίου που στεγαζόταν η ΔΩΔΩΝΗ. Από τότε και μέχρι σήμερα λόγω έλλειψης χώρου πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις μέρους των αντικειμένων, τόσο στη ΔΩΔΩΝΗ όσο και αλλού.

Πέραν όμως των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, αντικείμενα της Αίθουσας Λαογραφίας χρησιμοποιούνται και για τη δημιουργία σκηνικών για τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις.